menu
Veolia Term

Kontakt


Veolia term S.A.
ul. Puławska 2, Budynek Plac Unii C
02-566 Warszawa

tel. +48 22 568 82 00
e-mail: veoliaterm@veolia.com
NIP: 952-00-16-839
REGON: 011269742
KRS: 0000071545 Sąd Rejonowy Warszawa
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy (wpłacony): 10.334.500 zł

 

kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor.pl.vpol@veolia.com

Veolia Wschód Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość

tel. 84 638 64 41
fax: 84 638 67 82
e-mail: veoliawschod@veolia.com

NIP: 922-000-34-65
REGON: 950016528
KRS 0000049465

Dane teleadresowe zakładów znajdują się tutaj.

 

Veolia Południe Sp. z o.o.
ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 285 92 82
fax: 32 381 19 05
e-mail: veoliapoludnie@veolia.com

NIP: 628-207-45-66
REGON: 356829760
KRS 0000212092

Biuro w Chrzanowie
ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów
tel. 32 623 51 54
fax: 32 623 52 54

Dane teleadresowe zakładów znajdują się tutaj

 

Veolia Północ Sp. z o.o.
ul. Ciepła 9, 86-105 Świecie

tel. 52 333 32 80
fax: 52 333 32 82
e-mail: veoliapolnoc@veolia.com

NIP: 743-000-42-05
REGON: 511006292
KRS 0000111425

Dane teleadresowe zakładów znajdują się tutaj.

Veolia Zachód Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław

tel. 71 335 03 30
fax: 71 335 03 31
e-mail: 
veoliazachod@veolia.com

NIP: 951-178-26-52
REGON: 012776122
KRS 0000021724 

Veolia Szczytno Sp. z o.o.
ul. Solidarności 17, 12-100 Szczytno

tel. 89 623 15 51
fax: 89 623 15 51
e-mail: veoliaszczytno@veolia.com

NIP: 745-180-63-87
REGON: 280305567
KRS 0000308650